הנהלת חשבונות למועמדים בשלטון המקומי

שירותי לווי חשבונאי, הנהלת חשבונות, ניהול ספרים וניהול כספים למועמדים בבחירות לשלטון המקומי.

כדי לעמוד בהנחיות, כל מועמד.ת נדרש לבצע בקרה מלאה של הנהלת החשבונות, התרומות, הוצאות והכנסות ועוד. לשם כך, מעמיד משרד רואי חשבון נוימרק ושות' את נסיונו של מעל 20 שנה בתחום עם מועמדים ורשימות רבות.

שירותים

 1. ליווי חשבונאי כללי.
 2.  הנהלת חשבונות מלאה.
 3. ניהול ספרים.
 4. ניהול כספי הקמפיין.
 5. תיאום מול מוסדות מבקר המדינה וועדת הבחירות.
 6. איתור מקורות מימון וליווי גיוס תרומות.
 7. ייעוץ לניהול קמפיין ועמידה בדרישות החוק.

מקורות מידע

 1. מבקר המדינה, שאלות ותשובות נפוצות באתר הרשמי.
 2. מבקר המדינה, הנחיות למימון בחירות ברשויות המקומיות באתר הרשמי.
 3. חוק הבחירות לרשויות המקומיות תשנ"ג 1993, באתר נבו.
 4. הנחיות הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (ניהול חשבונות), תשע"ג-2013, באתר נבו.

ליעוץ ראשוני, בחינת התכנות פיננסית ואפיקי מימון ועוד - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..